Vray Për 3D Studio Max

Vray i aplikuar në 3D Studio Max, paraqet një mjet jashtëzakonisht të nevojshëm në lidhje me performancës për krijimin e imazheve realist, duke shfrytëzuar ligjet e fizikës të lidhura me perceptimin e dritës dhe konceptet themelore të fotografisë.

Profesori

Komunikimi i Projektit paraqet një aspekt themelor të botës së projektimit në të gjitha shkallët e ndërhyrjes, që përfshin arkitekturën, dizajnin e brendshëm dhe dizajnin. Dizajnimi dhe Prezantimi janë, pra, instrumente të pandashme të lidhura me profesionin e Projektuesit, të cilat në mënyrë adekuate rregullojnë marrëdhënien me komunitetin. Kursi Vray i aplikuar në 3D Studio Max, paraqet një mjet jashtëzakonisht të nevojshëm për krijimin e imazheve reale, me ndikim të lartë, duke përfituar nga ligjet fizike që lidhen me perceptimin e dritës dhe konceptet themelore të fotografisë.

Qasja fotografike e Vray bën të mundur që zgjidhjet e propozuara të projektimit të jenë jashtëzakonisht të qarta dhe të kuptueshme për sytë e klientëve, për të analizuar variacionet dhe mundësitë, duke siguruar një përfaqësim konkret virtual të asaj që do të ekzekutohet.

Rritja e karakteristikave komunikuese të projektit tani është një aspekt thelbësor i konsiderueshëm i punës së projektuesit, në të cilin kërkohet gjithmonë një kapacitet shpjegues më i madh, i cili pjesërisht përcakton karakteristikat specifike të profesionistit dhe garanton nivelin e duhur të kompetencës.

Objektiva profesionale

Pjesëmarrësit do të fitojnë autonominë e nevojshme për prezantimin digjital të projekteve të tyre, duke identifikuar një rrjedhë pune specifike që synon rezultatin më të mirë në kohën më të shkurtër të mundshme.

Objektiva edukues

Kursi i Vray për 3D Studio Max synon të ofrojë njohuri specifike të Vray, që do të ri-përdoren konkretisht në aktivitetin që lidhet me profesionin ose në bashkëpunim me studiot profesionale të sektorit përkatës.

Kujt i drejtohet

Kursi i drejtohet Arkitektëve, Dizenjuesve, Dizenjuesve të brendshëm që dëshirojnë të përqëndrohen në komunikimin e projektit dhe në potencialet e ndryshme që lidhen me prezantimin realist të fotografive.

€89.00

Shpërndaje këtë kurs

€89
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 20 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme