Vlerësimi Strategjik Mjedisor

Vlerësimi strategjik mjedisor (VSM), i parashikuar nga Bashkimi Evropian me Direktivën 2001/42 / EC që zbatohet në Itali me Dekretin Legjislativ 152/2006 të ndryshuar, synon të vlerësojë efektet e disa planeve dhe programeve, duke siguruar mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tij

Profesori

Përditësuar në Dekretin Legjislativ n. 104 të 16 qershorit 2017 dhe Direktivës Evropiane 2014/52 / BE

Kursi i vlerësimit strategjik mjedisor ju lejon të merrni një qasje ndërdisiplinore në lidhje me çështjet komplekse të trajtuara në kuadrin VAS dhe i ofron profesionistit njohuritë themelore për përgatitjen e dokumenteve teknike të kërkuara për procedura të ndryshme.

Programi didaktik përfshin analizën e kuadrit rregullator, fushat e aplikimit dhe proçedurat. Përmbajtja dhe metodat e hartimit të raportit paraprak dhe raportit mjedisor trajtohen si në kontekstin e proçedurës së shqyrtimit ashtu edhe në vlerësimin e duhur të planeve dhe programeve që i nënshtrohen VAS, të gjitha të pasuruara me shembuj të ndryshëm praktikë. Kursi i trajnimit përfshin gjithashtu një degë kushtuar analizës së përmbajtjes dhe metodave të hartimit të studimit të ndodhive në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis (VIncA).

Objektiva profesionale.

Kursi Online i Vlerësimit Strategjik Mjedisor ka për qëllim të trajnojë profesionistë të aftë për t’iu përgjigjur nevojave të kërkuara në fushën e konsulencës teknike mbi procedurën e vlerësimit strategjik mjedisor për planet dhe programet.

Objektiva edukuese.

Kursi i vlerësimit strategjik mjedisor siguron njohuritë dhe shkathtësitë themelore të nevojshme për përgatitjen e raportit paraprak dhe raportin mjedisor të planeve dhe programeve, që i nënshtrohen VAS-it dhe garanton përvetësimin e të gjitha njohurive lidhur me aspektet procedurale dhe kërkesat e nevojshme, për të përmbushur rolin e konsulentit teknik për organet publike dhe private.

Kujt i drejtohet ky kurs.

Kursi u drejtohet:

 • teknikëve, të regjistruar në organe të ndryshme profesionale, të përfshira në aktivitetet e planifikimit territorial, në procesin e VAS-ve të planeve dhe programeve dhe në konsultimet teknike përkatëse për organet publike dhe private (inxhinierë, arkitektë, agronomë dhe Inxhinier pyjesh, gjeologë, natyralistë etj.).
€35.00

Shpërndaje këtë kurs

€35
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 2 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme

  Lini një Përgjigje