Teknik i aftë në Akustikë

Teknik Kompetent për Akustikë paraqet një figurë të re që kujdeset për aktivitetet e kontrollit të banesës nga pikëpamja akustike, nga projektimi deri në realizimin e saj, në përputhje me kërkesat akustike pasive të ndërtesave.

Profesori

Kurset e Akustikës së Ndërtimit kanë për qëllim trajnimin e figurës profesionale të ekspertit në dizajnin akustik të ndërtesave, i cili ka për detyrë të sigurojë pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret e sektorit, gjithnjë e më shumë vëmendje ndaj performancës akustike të banesave.

Objektivat Profesionale

Kursi për teknikët të cilët janë kompetentë për akustikën e banesave lejon të mësojnë parimet e projektimit akustik në banesa, të zgjedhin në mënyrë të përshtatshme materialet e ndërtimit, të fitojnë njohuri për ligjet dhe standardet teknike në akustikën mjedisore. Kursi gjithashtu paraqet mjetet përmes të cilave për të kryer testet në vend dhe kontrollet e kërkuara me ligj.

Objektivat Edukuese

Qëllimi kryesor i kursit është të trajnojë teknikë (Auditor Akustik) të cilët janë në gjendje të kryejnë projektimin e saktë për akustikën në banesa, duke përfshirë mbikëqyrjen e ndërtimit deri në ekzekutimin e testeve fonometrike. Tjetër objektiv është edhe kuptimi i ligjeve për kërkesat pasive akustike të banesave (Ligji 447/1995 dhe DPCM 14/11/1997 DPCM 05/12/1997) dhe analizën e të gjitha përmbushjeve të ofruara në bazë të llojit të veprimtarisë, zgjidhjet konstruktive që do të përdoren në ndërtimin e banesave dhe implementimin për zgjidhjen e kursimit të energjisë.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi i drejtohet profesionistëve të lirë (inxhinierë, arkitektë, anketues, vlerësues), punonjës të zyrave teknike, zyrave të projektimit, zyrave të konsulencës së biznesit, autoriteteve lokale, administratave publike, me diplomë trevjeçare ose specialist në disiplina tekniko-shkencore apo me diplomë gjeometri apo ekspertë industrial.

€55.00

Shpërndaje këtë kurs

€55
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 20 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme