Të marrësh pjesë në Tendera

Kursi për operatorët e tenderit i përditësuar D.LGS. numër 56 i 19/04/2017, përfaqëson një nga mjetet e nevojshme për të kuptuar dhe marrë pjesë në tregun e tenderit publik në Itali, sepse ofron informacionin e nevojshëm për të analizuar tregun e referencës, për të kuptuar dinamikën e kërkesës publike dhe për të qenë në gjendje të formulojë ofertat.

Profesori
5,0 (1 valutazioni)

Kursi i kontratave publike është vënë vazhdimisht në diskutim nga ndërhyrjet rregullatore që organikisht modifikojnë pjesën më të madhe të disiplinës së saj fillestare. Ndërhyrja rregullatore kërkon një specializim më të madh të operatorit ekonomik. Pra, trajnimi nuk mund të kufizohet vetëm në analizën e proçedurës, një qëllim në vetvete, por duhet të përfshijë të gjitha institucionet ligjore, aspektet ekonomike dhe sociale.

Kursi bazohet në referencat legjislative kombëtare në vijim, si dhe në tekstet përkatëse legjislative:

D.Lgs. 19 Prill 2017, n.56

D.Lgs. 18 Prill 2016, n. 50

D.P.R 5 Tetor 2010, n. 207

D.Lgs. 2 Korrik 2010, n. 104

D.Lgs. 12 Prill 2006, n. 163

D.Lgs. 7 Mars 2005, n. 82

 

Objektiva Profesionale

Kursi shqyrton problemet më të shpeshta në fazën e ndarjes, nga analiza e shpalljes së tenderit dhe pjesëmarrjen në tender, proçedurat për verifikimin e kërkesave të deklaruara nga konkurrentët përmes përdorimit të sistemit AVCPass, përmes një gjuhe të thjeshtë dhe të drejtëpërdrejtë që ju lejon të mësoni mjete dhe metoda fituese për të marrë pjesë në tender.

Për këtë arsye, objektivat profesionale të kursit janë:

 • Të njohësh rregulloren për tenderat publikë
 • Të mësosh metodat specifike të komunikimit me kontraktuesin e kontratës
 • Të parandalosh gabimet që mund të shkaktojnë përjashtimin nga tenderi.

Objektivat Edukuese

Qëllimi i kursit është të aftësojë profesionistin në disiplinën e prokurimeve publike dhe të institucioneve ligjore lidhur me dhënien e kontratës. Legjislacioni analizohet në mënyrë të detajuar, duke inkurajuar mundësitë e leximit të dokumenteve të kërkesave publike dhe ofrimin e aftësive të nevojshme për formulimin e ofertave të operatorit ekonomik. Në secilën kapitull mësimor ekziston vërtetimi nëpërmjet quizz-eve me mundësi përgjigjesh me zgjedhje.

Kujt i drejtohet ky kurs

Kursi i drejtohet:

 • Menaxher Zyre për Tendera
 • Persona të cilët përfshihen në tendera
 • Agjentët e shitjes
 • Administrator kompanie
 • Drejtor Teknik
 • Profesionistë teknik, ekspertë industrial, gjeometër, arkitektë, inxhinier.
€70.00

KOMENTE

 • liam serda pubblicato 04 Dhjetor 2019

  5,0 (1 valutazioni)

Shpërndaje këtë kurs

€70
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 14 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme