QGIS – Software për Sistemet e Informacionit Gjeografik GIS

Kursi online QGIS: mësoni të projektoni, realizoni dhe të menaxhoni sistemet e informacionit gjeografik nëpërmjet software-it QGIS.

Kursi online QGIS trajton aspektet kryesore konceptuale dhe metodologjike të menaxhimit të të dhënave gjeografike dhe siguron njohuritë teknike të nevojshme për përdorimin e softuerit QGIS.

QGIS është një nga softuerët më të mirë GIS me burim të hapur, sa i përket funksionalitetit, performancës dhe lehtësisë së përdorimit për të krijuar, modifikuar, analizuar dhe publikuar të dhënat hapësinore.

Ky softuer, i disponueshëm edhe në italisht, ka përparësinë e madhe që të jetë në përputhje me sistemet operative Microsoft Windows, Mac OSX, Unix, Linux dhe Android, duke garantuar një mundësi të gjerë të përdorimit. Softueri QGIS gjithashtu mund të shkarkohet lirshëm dhe përditësohet pa kosto shtesë.

Në këtë kurs trajnimi, pas një përmbledhjeje të shkurtër teorike të temave të trajtuara (nocionet e kartografisë, sistemeve të referimit kartografik etj.), Vëmendja do të përqëndrohet në të mësuarit e udhëhequr nga softueri QGIS. Do të trajtohen temat bazë si vizualizimi dhe menaxhimi i të dhënave vektoriale dhe raster, përpunimi, bazat e të dhënave dhe vendosja e një skedari printimi.

Përdoruesi do të mësojë procedurat e gjeoreferimit të hartave me QGIS, mjetet e përdorura për gjeoreferencim, analizat hapësinore të vektorit dhe të rasterit, modelet digjitale të terrenit (DTM) etj.

Së fundi, do të diskutohet përdorimi i QGIS si klient për serverat e të dhënave territoriale që shfrytëzojnë protokollet WMS, WMTS dhe WFS.

Objektiva Profesionale

Kursi për përdorimin e softuerit QGIS synon të ofrojë njohuri metodologjike dhe teknike për të projektuar, zbatuar dhe menaxhuar sistemet e informacionit territorial të strukturuara duke përdorur teknologjinë GIS (Geographic Information System) duke shfrytëzuar programin falas QGIS.

Objektiva edukues

Eksperti në sistemet e informacionit territorial është në gjendje të menaxhojë teknologjinë e informacionit për të projektuar, mbledhur, menaxhuar, shpërndarë dhe përditësuar të dhënat territoriale.

Ekspertët në sistemet e informacionit territorial, duke fituar profesionalizëm me GIS, janë në gjendje të përdorin aftësitë e tyre për të vepruar në kontekste profesionale publike dhe private (për shembull organet e qeverisjes territoriale, organet e menaxhimit të burimeve natyrore, institutet kartografike, institutet kërkimore dhe universitetet), që kanë të bëjnë me menaxhimin e të dhënave kartografike dhe gjeografike.

Këto aftësi dhe kapacitete na lejojnë të fitojmë profesionalizëm edhe në nivel ndërkombëtar, pasi QGIS është një softuer shumë i përhapur dhe i besueshëm.

Kujt i drejtohet

Kursi QGIS është në italisht dhe është krijuar për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë se si të përdorin QGIS nga zeroja. Në mënyrë të veçantë, ajo ka për qëllim profesionistët e pavarur si agronomët dhe inxhinierët e pyjeve, inxhinierët, arkitektët, gjeologët, natyralistët, arkeologët, ekspertët teknikë, stafin teknik të sektorit publik dhe privat, studentë, të diplomuar, dhe studiues të interesuar në procesin e menaxhimit të të dhënave territoriale, për prodhimin kartografik dhe ndarjen e saj në internet.

€50.00

Shpërndaje këtë kurs

€50
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 5 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme