Projektimi i shtëpive prej druri me teknologjinë X-Lam

Projektimi i ndërtesave me panele druri Xlam: nga projektimi në verifikim, deri te realizimi.

Profesori

Kursi i Projektimit të Shtëpive prej Druri me Teknologjinë X-Lam i hartuar nga Unione Professionisti synon të përqendrojë njohurinë në botën e paneleve Xlam në një sërë mësimesh të nevojshme për profesionistët në sektorët e ndërtimit dhe të projektimit, duke përdorur platformën  e-learning për të lehtësuar ndjekjen e kursit nga shtëpia ose nga zyra.

Për më tepër, në mënyrë që të ofrojnë përmbajtje cilësore, leksionet kanë qenë objekt i një rishikimi të fundit (fund 2018) dhe kursi tani është përditësuar me Dekretin Ministror. 2018/01/17. Ky kurs online integron inovacionet, teknologjitë dhe njohuritë e deritanishme në fushën e ndërtimit të drurit dhe udhëzimet e propozuara të cilat ndjekin NTC 2018.

Kursi online është hartuar nga inxhinieri Attilio Bixio, ekspert i ndërtimeve bioekologjike dhe është i ndarë në tri pjesë: në pjesën e parë të kursit janë analizuar karakteristikat e materialeve, të cilat duhet të zgjedhin, cilat janë tipologjitë kryesore të ndërtimit dhe cilat janë analizat e përshkruara nga legjislacioni mbi strukturat prej druri xlam. Pjesa e dytë merret me modelimin, kontrollet mbi SLU dhe SLE, kushtet e veçanta, udhëzimet dhe ndërhyrjet e kryera për të marrë një projekt të saktë anti-sizmik. Së fundmi, në pjesën e tretë të kursit, trajtohen temat e qëndrueshmërisë, rezistencës ndaj zjarrit dhe cilat materiale duhen përdorur dhe si të sigurohet efikasiteti maksimal i energjisë, duke garantuar komoditet të përshtatshëm të brendshëm.

Objektiva profesionale

Kursi Xlam merret me argumentat themelore në lidhje me ideimin dhe projektimin e shtëpive dhe ndërtesave të ndërtuara me panele të ngurta druri të tipit X-lam. Ai siguron kërkesat themelore për projektimin dhe ndërtimin e shtëpive prej druri x-lam, duke respektuar standardet e reja teknike për ndërtimin dhe rregulloret kombëtare për efikasitetin e energjisë.

Kursi është pjesë formuese e trajnimit të menduar për operatorët e Green Economy, në të cilin do të njihemi me një qasje të qëndrueshme rreth ndërtimit, përdorimit të hapësirës, ​​efikasitetit të energjisë, së bashku me kërkesat rregullatore kombëtare dhe ndërkombëtare me praktikat e të sektorit.

Me qëllim zgjerimin e specializimit të saj në fushën e ndërtimit me dru, Unione Professionisti gjithashtu ofron kursin e projektimit dhe realizimit të çative prej druri.

Përfundimi i kursit X-Lam ju pajis me një Certifikatë pjesëmarrjeje të Formimit Profesional, e njohur dhe e akredituar nga Këshilli Kombëtar i Kompetencës. Numri i CFP-së së lëshuar dhe urdhrat përkatës shpjegohen në krye të këtij kursi.

Objektiva edukues

Il corso offre tutti gli strumenti teorici utili per la corretta progettazione, modellazione e creazione di case in legno x-lam, in pieno rispetto delle norme vigenti emanate con il D.M. 14 gennaio 2008 e aggiornate al D.M. 17 gennaio 2018, nonché delle norme nazionali sull’efficienza energetica degli edifici.

Kursi ofron të gjithë materialin e nevojshëm teorik për projektimin, modelimin dhe krijimin e shtëpive prej druri x-Lam, në përputhje me rregulloret aktuale të nxjerra me dekret ministror në datë 14 janar 2008 dhe të ndryshuara në datë 17 janar 2018, si dhe rregulloret kombëtare mbi efikasitetin energjetik të ndërtesave.

Kujt i drejtohet ky kurs

Kursi i drejtohet teknikëve dhe operatorëve të interesuar në fushën e përpunimit të drurit, arkitektëve, inxhinierëve, gjeometrave, ekspertët e ndërtimit që duan të thellojnë ose të fitojnë aftësitë teorike bazë dhe të qëndrojnë krah për krah me rregulloret e fundit në fuqi.

€89.00

Shpërndaje këtë kurs

€89
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 12 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme

  Lini një Përgjigje