Projektimi dhe Ndërtimi i Shtëpive Ekologjike

Kursi i Projektimit dhe Ndërtimit të Shtëpive Ekologjike lejon zhvillimin e njohurive të nevojshme për përdorimin në mënyrë sa më efiçente të energjisë jo të rinovueshme, duke respektuar mjedisin dhe shëndetin.

Profesori

Ndotja mjedisore dhe përkeqësimi konsekuent i klimës planetare nxjerr në pah se si një qasje e saktë për planifikimin e qëndrueshëm, si ndërtimi dhe planifikimi urban, është i domosdoshëm. Përdorimi i bio-arkitekturës dhe teknikave inxhinierike bioclimatic ka për qëllim arritjen e niveleve të larta të efikasitetit të energjisë dhe pajtueshmërinë mjedisore të sistemit të ndërtimit që do të çonte në një reduktim prej më shumë se 30% të konsumit aktual, në krahasim me një kosto pak më të lartë ndërtimi nga ajo e tanishmja. Është e qartë, se është thelbësore të miratohet një model i qëndrueshëm i dizajnit i shoqëruar nga një protokoll për certifikimin e përdorimit të energjisë dhe mjedisit.

Objektiva profesionale.

Kursi ”Projektimi dhe realizimi i shtëpive ekologjike” siguron informacionin bazë, të domosdoshëm për trajnimin në fushën e projektimit të objekteve të qëndrueshme.

Objektiva edukues.

Kursi ka si objektiv të sqarojë aspektet teorike dhe praktike për realizimin e një projekti ndërtimi të përmasave mesatare. Kursi ofron teknikat udhëzuese për zgjedhjet gjatë projektimit, që synojnë arritjen e kursimeve të energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit, duke ofruar njohuri praktike për zgjidhje të qëndrueshme.

Kujt i drejtohet ky kurs.

Kursi i drejtohet:

 • profesionistëve, inxhinierëve, arkitektëve, agronomëve, gjeologëve, mjekëve, biologëve, gjeometrave, specialistëve të ndërtimit, specialistëve agrarë etj. që dëshirojnë të ndërmarrin veprimtarinë e konsulentit teknik.
 • personave që tashmë kryejnë këtë aktivitet dhe dëshirojnë të thellojnë aspekte specifike të profesionit të tyre dhe të përmirësojnë kurrikulën e tyre.

€50.00

Shpërndaje këtë kurs

€50
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 5 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme