Erica Colombo

 • Dëgjimi
 • Analiza e përmbajtjes
 • Dialekte
 • Menaxhimi i emergjencave dhe situatave të vështira

Dërgoni një mesazh

  * Fusha të detyrueshme

  Kurset që ty Erica Colombo

  Hapat e rritjes

  Hapat e rritjes

  di Erica Colombo

  EUR 19,90
  Të luajmë për tu rritur
  EUR 19,90
  Mëso si të komunikoni

  Mëso si të komunikoni

  di Erica Colombo

  EUR 25,00
  Vlerat edukative të rregullave
  EUR 19,90
  Drejt shkollës fillore

  Drejt shkollës fillore

  di Erica Colombo

  EUR 19,90