ej4

Dërgoni një mesazh

  * Fusha të detyrueshme

  Kurset që ty ej4

  Digital Marketing
  EUR 49,90
  Customer Service
  EUR 149,90
  Business Writing
  EUR 119,89
  Presentation Skills
  EUR 64,90
  Performance Excellence
  EUR 45,90
  Project Management
  EUR 49,90
  Recruiting

  Recruiting

  di ej4

  EUR 79,90
  Successful Employee Onboarding
  EUR 34,00
  Problem Solving
  EUR 37,45
  Marketing Strategy
  EUR 24,90
  Public Relations
  EUR 29,90
  Marketing Essentials
  EUR 29,00
  Crisis Management
  EUR 59,90
  Risk Management
  EUR 85,00
  Leading a Team
  EUR 14,90
  Team Building
  EUR 37,50
  Negotiating Training Series
  EUR 59,90