Leading a Team

Management and Leadership

Profesori

When a team is formed, people’s roles and interactions have not yet been determined. There are several models that describe how team development progresses, and the most popular one is called the Tuckman Model. This model is generally accepted as the basic standard for team development and we’ll discuss it in this course.

€14.90

Shpërndaje këtë kurs

€14.90

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Anglisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 0:11 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme