Mëso si të komunikoni

Si të komunikojmë me fëmijët në vitet e para të jetës.

Profesori

Shiko paraprakisht

Mëso si të komunikoni

Çfarë do të mësoni nga ky kurs?

Komunikimi është një temë e ndërlikuar dhe njëkohësisht interesante: përmes këtij kursi do të jetë e mundur të keni një pasqyrë si zhvillohet komunikimi në muajt e parë të jetës së fëmijës, duke filluar nga këndvështrimi i veprimit, imitimit dhe atij verbal. Kursi është ndërtuar në module të strukturuara sipas moshës së fëmijës dhe tregojnë fazat kryesore të zhvillimit: për secilën fazë të rritjes, do të paraqiten shembuj konkretë, që synojnë sqarimin dhe të jenë lehtësisht të aplikueshme. Do të përmenden  çështje të lidhura me zhvillimin e gjuhës tek fëmijët që flasin dy gjuhë në të njëjtën kohë, gjatë kësaj periudhe.

Në fund, do të shtjellojmë ato që mund të jenë ide të dobishme dhe konkrete që çdo prind mund të vërë në praktikë për të nxitur zhvillimin gjuhësor të fëmijës, nëpërmjet lojës dhe aktiviteteve të përditshme.

Përse duhet të zgjidhni këtë kurs

Kursi është strukturuar në module që përshkruajnë zhvillimin e komunikimit nga lindja deri në tre vitet e para të jetës. Gjatë pjesës së parë, kursi do të kalojë nga muaji në muaj, pasi ndryshimet janë të shpejta dhe mënyrat e komunikimit të foshnjeve ndryshojnë shpejt. Në pjesën e dytë të kursit do theksohen fazat themelore të zhvillimit, me referenca të vazhdueshme për përvojën konkrete, tek i cili çdo prind mund të reflektojë.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi synon prindërit me qëllim t’u sigurojë atyre jo vetëm njohuri teorike, por edhe mjete praktike që mund t’ia lehtësojnë atyre zhvillimin e gjuhës fëmijëve të tyre,  dhe duke u mbështetur në jetën e përditshme, përmes argëtimit dhe aktiviteteve të këndshme që do të kryejnë së bashku.

Çfarë aftësish duhet të keni për të qënë pjesëmarrës në kurs? 

Ky kurs nuk kërkon ndonjë përgatitje specifike, synon nënat dhe baballarët që përballen me “punën më të vështirë në botë”, rritjen e fëmijës së tyre.

€25.00

Kurrikulum

Për të ndjekur leksionet është e nevojshme blerja e kursit

 • HYRJE - TË MËSOJMË TË KOMUNIKOJMË

 • MODULI 1 - ZHVILLIMI I GJUHËS NGA 0 DERI 3 MUAJ

 • MODULI 2 - ZHVILLIMI I GJUHËS 6 - 9 MUAJ

  • Leksioni 5 - 6 muaj
   03:35
  • Leksioni 6 - 9 muaj
   04:04
 • MODULI 3 - ZHVILLIMI I GJUHËS NGA 1 DERI 2 VJET

  • Leksioni 7 - 12 muaj
   04:34
  • Leksioni 8 - 15 muaj
   01:48
  • Leksioni 9 - 18 muaj
   02:47
  • Leksioni 10 - 24 muaj
   02:05
 • MODULI 4 - ZHVILLIMI I GJUHËS 3 VJET

 • MODULI 5 - PËRFUNDIMET

Shpërndaje këtë kurs

Shiko paraprakisht

Mëso si të komunikoni
€25
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Numri i videove : 14
  Kohëzgjatja : 1 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme