Vlerat edukative të rregullave

Rregullat tek fëmijët: si t'i transmetojmë ato dhe si t'ia trametojmë fëmijëve tanë

Profesori

Shiko paraprakisht

Vlerat edukative të rregullave

Çfarë do të mësoni nga ky kurs?

Kursi është i strukturuar në dy module. E para merret me motivet ku i tregohen fëmijës disa rregulla: në radhë të parë, rregullat janë funksionale për të përmbajtur agresivitetin fizik dhe energjinë e fëmijës, në mënyrë që kjo të mos të dëmtojë vetë dhe të tjerët . Me këtë nuk ka për qëllim të anullojë energjinë e fëmijës, një element që gjithashtu përfaqëson gjallërinë e tij, por aq sa ta ndihmojë atë ta kontrollojë me vetëdije, ta kanalizojë atë për të arritur një qëllim.

Në modulin e dytë do të mësojmë si të transmetojmë dhe zbatojmë rregullat, por edhe si të reagojmë kur fëmija shkel kufirin e vendosur nga i rrituri. E gjithë kjo për arsye  se qëllimi kryesor i një rregulli nuk është aq i madh sa të respektohet, pasi që fëmija e përvetëson vlerën dhe mesazhin e pandarë në vetvete.

Përse të zgjidhni këtë kurs?

Dhënia e rregullave dhe kufijve është një nga detyrat kryesore të një prindi, ndoshta një nga më komplekse: si t’ia propozoni ato fëmijës tuaj? Si të reagojmë kur një rregull është shkelur? Në këtë kurs do të reflektojmë mbi kuptimin dhe rëndësinë që kanë rregullat në kulturën tonë, në ndërgjegjësimin se vënia e rregullave për fëmijët e tyre do të thotë, para së gjithash, për të dhënë një vlerë.

Në një kulturë që lufton gjithnjë e më shumë për të toleruar kufirin, shpesh harrojmë se vënia e një kufiri është e barabartë me mbrojtjen, një rrugë të sigurt për t’u ndjekur.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi synon të gjithë prindërit dhe synon t’i sigurojë atyre jo vetëm njohuri teorike, por edhe mjete praktike që mund t’i lehtësojnë ato në bashkëveprimin e përditshëm me fëmijën e tyre, në menaxhimin e konflikteve dhe çështjeve kritike.

Çfarë aftësish duhet të keni për të marrë pjesë në kurs?

Ky kurs nuk kërkon përgatitje specifike, synon nënat dhe baballarët të cilët përballen me “punën më të vështirë në botë”: rritjen e fëmijës së tyre.

€19.90

Kurrikulum

Për të ndjekur leksionet është e nevojshme blerja e kursit

Shpërndaje këtë kurs

Shiko paraprakisht

Vlerat edukative të rregullave
€19.90
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Numri i videove : 7
  Kohëzgjatja : 1 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme