Gazi Radonit në Ndërtesa

Radoni, një gaz i pangjyrë, pa erë dhe pa shije, është shkaku i dytë më i zakonshëm i kancerit të mushkërive tek njerëzit. Ky gaz, i cili ngrihet në ambiente të mbyllura, duhet të jetë nga ata që zhvillon aktivitetin si projektues dhe menaxher i ndërtimit, nga punonjësit e kompanive të ndërtimit, i njohur tek fusha e tij dhe efektet e tij, për të qenë në gjendje të kufizojnë përqendrimin e tyre.

Profesori

Kursi mbi gazin e radonit në ndërtesa, synon të rrisë vetëdijen e natyrës, efektet në organizmin e njeriut, propagandimin, metodat e veprimit korrigjues dhe të zbulojë se si të mbrohemi dhe të matet. Kursi përfundon me një vështrim në shpërndarjen e gazit të radonit në Itali dhe legjislacionin në lidhje me të. Gjatë këtij kursi do të tregohen link-e me të cilat mund të konsultoheni dhe do të jetë e mundur të shkarkoni disa dosje.

Objektiva Profesionale

Kursi nuk pretendon të japë teorike për të mësuar rreth gazit të radonit, por synon të përcjellë njohuri praktike për projektimin dhe ndërtimin e banesave.

Objektiva Edukuese

Kursi i gazit të radonit është shumë praktik. Do të shqyrtohen shumë shembuj  në lidhje me zbutjen e mjedisit si në ndërtesat ekzistuese ashtu edhe në ndërtesat e reja, duke ilustruar metodologjitë për përcaktimin e përqendrimeve dhe teknikave për veprimet korrigjuese.

Kujt i drejtohet ky kurs

Kursi i drejtohet:

 • Profesionistëve, inxhinierëve, arkitektë, agronomë, gjeologë, biologë, gjeometër për ndërtime, gjeometër për agrarë etj.
 • Pronarë për biznese
 • teknikë të kompanive dhe klientë të cilët dëshirojnë të projektojnë, ndërtojnë dhe zotërojnë ndërtesa me gaz radon.
€25.00

Shpërndaje këtë kurs

€25
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 2 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme