Të luajmë për tu rritur

Lojërat e fëmijëve, midis atyre në kohë reale dhe atyre dixhitale: metoda, funksionet dhe mësimet.

Profesori

Shiko paraprakisht

Të luajmë për tu rritur

Çfarë do të mësoj nga ky kurs?

 • Motivim duke pasur si subjekt lojën
 • Zonat e rritjes të cilat janë të lidhura me lojën
 • Lidhja midis lojës dhe maturimit kognitiv – emotiv
 • Mënyra e lojës dhe mësimnxënia në grupmoshën 0-6 vjeç
 • Karakteristika të spikatura tek një lodër
 • Dallimet midis lojërave tradicionale dhe lojërave në ekran
 • Funksionet, rreziqet dhe mënyrat për të shijuar lojëra në ekran

Përse të zgjidhni këtë kurs?

Në këtë kurs karakteristikat kryesore të lojës së fëmijës nga 0 në 6 vjeç të cilat i kuptojmë si një mënyrë loje për secilën grupmoshë të vetme dhe si një ndikim në maturimin njohës dhe emocional të fëmijës.

Në veçanti, ne do të përqendrohemi në mënyrën se si luajnë fëmijët, nga mënyra si luan në veçanti tek mënyra e luajtjes me të tjerë, për të kuptuar se si fëmijët zbulojnë botën e tjetrit dhe e eksplorojnë atë përmes lojës dhe, nga ana tjetër, se si shprehin aftësitë dhe aftësitë e reja, përmes një loje gjithnjë e më të ndërlikuar.

Një fokus i mëtejshëm i kursit i përket karakteristikave të lodrave tradicionale, për të reflektuar mbi ato lodra të cilat janë të veçanta dhe që i bëjnë objekte thelbësore në përvojën e përditshme të fëmijës.

Një aspekt i fundit ku do të përqëndrohemi është krahasimi midis lojërave tradicionale dhe lojërave në ekran, për të kuptuar përmbajtjet, funksionet dhe metodat e përdorimit të këtij të fundit, dhe në mënyrë të veçantë moshat e ndryshme të fëmijëve.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi synon prindërit, gjyshërit dhe figurat arsimore të interesuara për të patur një pasqyrë të përmbajtjeve të spikatura në lidhje me lojën në vitet e para të zhvillimit të fëmijës.

Çfarë aftësish duhet të keni për të marrë pjesë në kurs?

Për të marrë pjesë në kurs nuk është e nevojshme të keni aftësi specifike, por vetëm një interes tuajën kundrejt temës, sepse përmbajtjet do të jenë gjithnjë bashkangjitur me shembuj konkret.

€19.90

Kurrikulum

Për të ndjekur leksionet është e nevojshme blerja e kursit

Shpërndaje këtë kurs

Shiko paraprakisht

Të luajmë për tu rritur
€19.90
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Numri i videove : 6
  Kohëzgjatja : 1 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme