Fotogrametria Dixhitale

Kursi i ri online i fotogrametrisë paraqet teknika moderne dhe metodologji efikase për kryerjen e saktë të sondazheve fotogrametrike.

Profesori

Kursi i fotogrametrisë ilustron teknikat më moderne të rikthimit fotogrametrik digjital, përmes fushatave fotografike të shënjestruara. Pastaj paraqitet një rrjedhë pune që synon kryerjen e sondazheve të sakta nga çdo pikëpamje dhe paraqitjen e tyre në mënyrë efikase.

Kursi paraqet fotogrametrinë klasike që përshkruan evolucionin e saj, që nga fillimi deri në metodologjitë moderne. Janë paraqitur edhe bazat e fotografisë, të cilat janë rëndësishme për të kuptuar dhe zotëruar konceptet dhe mjetet që trajtohen në kurs.

Kursi gjithashtu shoqërohet me leksione dhe ushtrime praktike në të cilat do të tregohet me kujdes përdorimi i software-t dhe aplikimi i teknikave të dedikuara për rikthimin fotogrametrik, me qëllim që pjesëmarrësit të kenë një pamje të përgjithshme të metodave të kryerjes së rilievit fotogrametrik.

Objektivat Profesionale

Kursi i fotogrametrisë profesionale ndihmon profesionistin të krijojë një fushatë fotografike e cila mbyllet me kthimin e fotogrametrisë të mjeteve ndërtuese, duke i lejuar ata të vlerësojnë saktësinë dhe nivelin e gabimit të kthimit të diktuar nga shkallët e përfaqësimit tëpërpunimeve të kërkuara.

Profesionisti do të jetë në gjendje të përpunojë të dhënat fotografike dhe të menaxhojë në mënyrë efikase informacionin dy-dimensional, tre-dimensional dhe kromatiket e marra. Gjithashtu do të mësojë si të realizojë dokumentet e kërkuara për dokumentacionin e ndërtesës së anketuar.

Objektivat Edukuese

Në nivel trajnimi, kursi ju mundëson të fitoni aftësi që zhvillojnë jo vetëm profesionalizmin tuaj, por edhe aftësinë për të punuar me ekipeve të ndryshme profesionistësh, duke fituar ndërgjegjësimin për mjetet e përdorura dhe, rrjedhimisht, autoritetin dhe autonominë vendimmarrëse.

Kujt i drejtohet ky kurs

Kursin e fotogrametrisë digjitale u dedikohet teknikëve profesionistë në sektorin e ndërtimit, si inxhinierë, arkitektë, gjeometër dhe ekspertë.

€75.00

Shpërndaje këtë kurs

€75
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 16 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme