Projektimi Antisizmik

Kursi i projektimit anti-sizmik synon të bëjë aplikimin dhe të kuptohet në mënyrë praktike normat teknike të ndërtimit me beton të fortë dhe projektimin e strukturave.

Objektivat Profesionale

Mëso të projektosh dhe të testosh strukturat e betonit sipas standardeve të reja teknike për ndërtim.

Objektivat Edukuese

Kursi i projektimit anti-sizmik propozon studimin e temave kryesore të legjislacionit sizmik, nga modelimi së materialeve, metodave të analizës strukturore dhe verifikimit të punimeve, përmes metodës gjysmëprobabiliste dhe me limit, deri në kriteret e qëndrueshmërisë.

Hapësira e mjaftueshme është përkushtuar për verifikimin e ULS dhe SLE të elementeve njëdimensionale përmes shpjegimit të nevojshëm të bazave te llogaritjes teknike, të metodave operative për zgjidhjen praktike të projektimit dhe verifikimit të seksioneve të betonit të cilat shtrohet me sforco normale, zvogëlimit, prerjes dhe presimin. Vëmendje e veçantë i kushtohet edhe problemeve të llogaritjes me katet dhe themelet.

Kujt i drejtohet ky kurs

Kursi i drejtohet:

 • Teknik dhe operatorë të sektorit të cilët kanë interes dhe nevojë për të thelluar edhe më tej njohuritë e tyre mbi normat e reja të ndërtimit.
€75.00

Profesori

Unione Professionisti
Unione Professionisti

Shpërndaje këtë kurs

€75
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 10 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme

  Lini një Përgjigje