Komunikimi i Integruar

Mëso të komunikosh eventet e tua në mënyrë bashkëkohore dhe të koordinuar.

Profesori

Çfarë do të mësoni nga ky kurs?

Në këtë kurs do të mësoni funksionimin dhe dinamikën e komunikimit tradicional dhe dixhital. Nëpërmjet studimit të mjeteve kryesore të komunikimit të integruar, do të dini si të kaloni në krijimin e një plani komunikues që është në përputhje me këtë markë.

Përse të zgjidhni këtë kurs?

Falë këtij kursi do të mund të kuptoni dhe të identifikoni dinamikat dhe elementët e fshehur të cilat janë baza e identitetit të një marke. Do të mund të mësoni se në ç’mënyrë mjetet e komunikimit të integruar mund të punojnë veçanërisht ose në mënyrë sinergjike për të promovuar me efikasitet një produkt apo një shërbim.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi synon të gjithë ata që punojnë në kapacitete të ndryshme në fushën e komunikimit dhe promovimit të eventeve, për shembull:

 • Freelancer
 • Marketing (niveli fillestar dhe i mesëm)
 • Influencer
 • Organizimi i ngjarjeve
 • Sipërmarrësve
 • Studentëve

Çfarë aftësish duhet të keni për të marrë pjesë në kurs?

Nuk kërkohen aftësi specifike për të kuptuar përmbajtjen e këtij kursi.

€19.90

Kurrikulum

Për të ndjekur leksionet është e nevojshme blerja e kursit

 • KOMUNIKIM I INTEGRUAR

  • Videoprezantim - Komunikim i Integruar
   01:00
  • Kopmunikim i Integruar - Bashkangjitjet e kursit
 • MODULI 1 - KOMUNIKIMI I INTEGRUAR

  • Leksioni 1 - Çfarë kuptojmë me komunikim të integruar?
   08:44
  • Leksioni 2 - Mjetet e komunikimit të integruar
   03:51
 • MODULI 2 - PROÇESI I KOMUNIKIMIT TË INTEGRUAR

  • Leksioni 3 - Të njohim audiencën e synuar
   01:50
  • Leksioni 4 - Të njohim objektivat e komunikimit
   02:16
  • Leksioni 5 - Përcaktimi buxhetit
   01:54
  • Leksioni 6 - Përzgjedhja e kërkesave të komunikimit
   06:39
  • Leksioni 7 - Krijimi Mesazhit
   02:10
  • Leksioni 8 - Koha dhe përfundimi
   02:16

Shpërndaje këtë kurs

€19.90
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Numri i videove : 8
  Kohëzgjatja : 1 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme