Çertifikimi i dyfishtë

NJË AVANTAZH I RËNDËSISHËM PËR KË KËRKON PUNË

Kurset e UniPro Balkan Academy i garantojnë studentit një avantazh konkurrues dhe unik në tregun botëror të punës në të cilin ndodhemi sot: falë bashkëpunimit me kompaninë italiane Unione Professionisti, në përfundim të secilit kurs, UniPro Balkan Academy ju lejon të merrni çertifikatë të dyfishtë që vërteton përfundimin e rrugës suaj të trajnimit! Në praktikë, studenti do të marrë në fund të kursit :

  • Çertifikatë pjesëmarrje në kurset e UniPro Balkan lëshuar nga vetë UniPro Balkan në gjuhën shqipe;
  • Çertifikatë pjesëmarrje në kurset e UniPro Balkan lëshuar nga Unione Professionisti në gjuhën italiane.

Unione Professionisti është një kompani italiane aktive që prej 2012 dhe e afirmuar në pjesën e trajnimit profesional në distancë. Është kompani e çertifikuar me ISO 9001; ata tashmë kanë zgjedhur të mbështeten në kompani të shumta italiane private dhe publike. Çertifikimi i dyfishtë të jep mundësinë e hyrjes në tregun Italian, pa pengesa të përkthimeve ose mosnjohja e mundshme e çertifikatës për pajtueshmëri gjuhësore. Në të njëjtën kohë, i njëjti dokument gjithashtu është edhe në gjuhën shqipe.