Anti-korrupsioni dhe dekretet zbatuese

Masat parandaluese ekstra-penale të miratuara nga Parlamenti italian veprojnë në anën administrative për të parandaluar përhapjen e fenomenit të korrupsionit në vendin tonë dhe për të ridefinuar një strategji që kontraston korrupsionin.

Profesori

Ligji 190, datë 6 nëntor 2012 dhe dekretet legjislative 235/2012, 33/2013 dhe 39/2013, imponojnë një sërë detyrimesh të rëndësishme që kërkojnë një riorganizim të rëndësishëm të brendshëm dhe veprime që i bëjnë sistemet e informacionit modern.

Objektivat profesionale.

Qëllimi profesional i kursit për ligjin kundër korrupsionit është analiza e të gjitha rregullave të reja, përmbajtja e tyre, afatet, sanksionet e aplikuara dhe implikimet praktike, me qëllim që të garantojë një njohuri të përshtatshme profesionale mbi këtë temë.

Objektivat edukative.

Kursi Anti-Korrupsion ka si objektiv edukativ njohjen perfekte, nga ana profesionale, të rregullave që kanë të bëjnë me korrupsionin administrativ, ligjin e 6 nëntorit 2012, parandalimin, paligjshmërinë në Administratën Publike, besueshmërinë dhe mosdhënien e detyrave.

Kujt i drejtohet ky kurs.

Kursi i drejtohet personave që janë:

 • përgjegjës për parandalimin e korrupsionit
 • përgjegjës për transparencën
 • referentët në ndarjet individuale administrative, departamentet, ose ndarjet territoriale
 • anëtarë të organeve të pavarura të vlerësimit (OIV)
 • udhëheqësit
 • menaxherët e sektorit dhe zyrtarët përgjegjës për procedurat e administratës publike, sipas nenit 1, paragrafi 2, të dekretit legjislativ 30 mars 2001, n. 165
 • sekretarët e përgjithshëm të komunave dhe krahinave
 • avokatëve administrativë dhe penalë
€50.00

Shpërndaje këtë kurs

€50
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 10 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme